Chứng nhận nhãn hiệu VIJALight

Cục Sở hữu Trí tuệ – Bộ khoa khọc và Công nghệ đã cấp chứng nhận nhãn hiệu hàng hóa VIJALight số: 95292 cho sản phẩm báo hiệu VIJALight. Chứng nhận nhãn hiệu VIJALight được cấp theo Quyết định số: 1515/QĐ-SHTT ngày 28/1/2008.

Continue reading