News

Sản phẩm VIJALight sản xuất theo Quy trình quản lý chất lượng ISO 9001:2015

Thiết bị báo hiệu được sinh ra với mục đích hướng dẫn, cảnh báo, bảo đảm an toàn cho các phương tiện khi tham gia giao thông. Do vậy chất lượng, độ tin cậy của thiết bị báo hiệu luôn là tiêu chí quan trọng nhất.

Công ty TNHH ứng dụng công nghệ Việt Nhật áp dụng và duy trì Hệ thống quản lý chất lượng đáp ứng tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường đáp ứng tiêu chuẩn ISO 14001:2015 trong quá trình sản xuất thiết bị báo hiệu VIJALight.

Chứng nhận áp dụng hệ thống quản lý theo tiêu chuẩn ISO.